Nyheter

Nyhetsbrev

Fyll i din e-post:

Nyhetsbrev

Publicerat: 2016-03-30

UTBILDNINGAR


Behandling opiatberoende

Selfhelp opiatberoende

På Selfhelp kan vi erbjuda en unik kombination av substutionsbehandling och 12 stegsprogram. I den här intressanta artikeln i Läkartidningen beskrivs en unik studie som har följt upp patienter som behandlas med buprenorfin och metadon.

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2014/01/Vassare-behandling-behovs-for-dem-med-svarast-opiatberoende/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Selfhelps Korttidsavdelning

Korttidsavdelning

Korttidsboendet är en enskild avdelning på Selfhelpkliniken för medicinskt färdigbehandlade patienter.Vi har 10 platser, enkel och dubbelrum. Gemensamhetsutrymme för måltid och samvaro.Tillgång till daglig utevistelse finns samt uteplast för varma sommardagar. Personalen arbetar utifrån ett individanpassat förhållningsätt och medlevarskap.

För mer information ring Helena Lindqvist på tel.0270-707 81.

 

 

Recovery Dynamics

Recovery Dynamics

På Selfhelp använder vi oss av det manualbaserade 12 stegsprogrammet Recovery Dynamics. Vi är stolta över att Kelly Foundation har valt oss som enda svenska representant för programmet. Du kan läsa mer om Recovery Dynamics här.