Du är här

Forskning och utvärdering

På Selfhelp utvärderar vi ständigt våra resultat. Dessa studier ligger till grund för vår kvalitetsutveckling. 

På Selfhelp arbetar vi endast med evidensbaserade metoder och enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Vi utvärderar ständigt våra insatser och publicerar öppet resultaten på vår hemsida. Vi erbjuder forskningsbaserade utbildningar och håller oss ständigt á jour med kunskapsutvecklingen inom missbruksområdet.
Här hittar du aktuella studier och granskningar av vår verksamhet.

Utvärdering av Selfhelps verksamhet

Här hittar du utvärderingar och granskningar av vår verksamhet.

På Selfhelp har vi genomfört ett par större utvärderingar med hjälp av externa forskare. Vi utvärderas också årligen med hjälp av skandinavisk sjukvårdinfomation, SSIL. Deras resultat presenteras i ett kvalitetsindex. 

Här kan du också läsa Länsstyrelsens och Socialstyrelens senaste inspektionsrapporter.

Kvalitetsindex mars 2020

Kvalitetsindex juni 2017

Kvalitetsindex augusti 2016

Kvalitetsindex april 2016

Kvalitetsindex SSIL 20160316

Kvalitetsindex SSIL 20151005

Kvalitetsindex SSIL 20140305

Intern utvärdering Selfhelp Stockholm 2007

Extern utvärdering Selfhelp Söderhamn 2010

Kvalitetsindex Svensk sjukvårdsinformation Selfhelp Söderhamn 2012

Tillsynsrapport Selfhelp Söderhamn

Tillsynsrapport Selfhelp Stockholm

 

Övrig forskning och intressant läsning

Här hittar du ett urval av aktuell forskning och faktasammanställningar som vi tycker är speciellt läsvärda.

Vi jobbar enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer och följer kontinuerligt utvecklingen inom alkoholområdet. Vi följer också alkohol- och skadeutvecklingen i Sverige.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbrukarvård

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2011

Ökning av leverskador efter EU-inträdet Läkartidningen

Vikten av att korrekt implementera och utvärdera en metod