Du är här

Abstinensbehandling

På Selfhelp i Söderhamn kan vi erbjuda medicinsk abstinensbehandling för patienter från hela landet.
Vår abstinensavdelning är bemannad dygnet runt.

Varför ska jag använda Selfhelp för att göra en medicinsk abstinensbehandling?

Vår abstinensavdelning i Söderhamn är en av Sveriges största med 14 platser. Här jobbar medicinsk personal dygnet runt. Vi kan snabbt ta emot patienter med komplexa vårdbehov. Vi har öppet dygnet runt och tar emot patienter också på kvällar och helger.

På vår abstinensenhet jobbar läkare och medicinsk personal som har specialistkompetens och lång erfarenhet av specialiserad missbruksvård. Vi följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för medicinsk abstinensbehandling.

Vilka insatser erbjuder vi på abstinensavdelningen?

Vi erbjuder en kombination av medicinsk behandling och terapeutiska insatser. Bland dessa finns:

  • läkemedelsbehandling
  • enskilda samtal
  • motivationsgrupper
  • öronakupunktur
  • avslappning

Hur går abstinensbehandlingen till?

En medicinsk alkoholavgiftning tar i snitt sju dagar. För opiater och läkemedel kan vårdtiden vara upp till 30 dagar. Under denna tid får patienten medicinsk behandling för att lindra abstinenssymptomen när alkoholen och drogerna lämnar kroppen.

Vi ser tiden på abstinensavdelningen som en möjlighet att så tidigt som möjligt inleda motivationsarbetet. Varje patient får därför enskilda samtal med behandlingspersonalen under tiden på abstinensavdelning. Vår erfarenhet är att dessa möten gör det lättare för patienten att kunna klara av de svåra abstinensproblemen.

Under behandlingen har vi regelbunden kontakt med socialsekreterare och/eller arbetsgivare. Detta sker med patientens samtycke. Tillsammans planerar vi patientens fortsatta resa mot ett drogfritt liv.