Du är här

ADDIS-utredningen identifierar och diagnostiserar alkohol- och drogproblem

Är du osäker på om en anställd har alkoholproblem? Vill du få en bättre bild av hur problemen ser ut?
ADDIS-utredningen ger ett snabbt och korrekt svar.

Varför ska jag göra en ADDIS-utredning?

En ADDIS-utredning hjälper dig att bedöma behovet av behandling samt ger dig möjlighet att skräddarsy insatserna för att nå bästa effekt.

Forskning har även visat att en kartläggning av alkohol- och drogproblem:

  • ökar förutsättningarna för en lyckad rehabiliteringinsats och varaktig beteendeförändring
  • ökar motivationen hos den enskilde patienten

Vem kan genomgå en ADDIS-utredning?

Vi rekommenderar denna utredning främst till följande målgrupp:

  • klienter som inte har insikt om sina missbruksproblem
  • klienter som är kända av behandlande läkare och inte bedöms ha psykisk ohälsa
  • klienter som är motiverade till behandling

Hur går en ADDIS-utredning till?

Utredningen tar fyra timmar att genomföra.

Resultatet sammanställs i ett skriftligt utlåtande med förslag till åtgärder. Detta presenteras först för klienten för godkännande. Sedan skickas dokumentationen till dig som beställt utredningen.