Du är här

Anhörigprogram - en utbildning för dig som lever med missbruk i familjen

I vårt anhörigprogram får lära dig hur du kan sätta gränser och må bättre. Utbildningen riktar sig till dig som lever med en person som har missbruksproblem.

Om du har en anhörig som missbrukar alkohol och droger så upplever du med stor sannolikhet känslor av oro, frustration och skuld.  På Selfhelp erbjuder vi alla familjer att, utan kostnad, ta del av vårt anhörigprogram. Programmet leds av våra specialiserade anhörigterapeuter. Under utbildningen utforskar vi tillsammans hur missbruket har påverkat ert familjeliv och vad du kan göra för att sätta gränser och må bättre. Du får också möta andra som är i samma situation och utbyta erfarenheter. Vårt anhörigprogram är också öppet för vuxna barn till missbrukare.

På Selfhelp vet vi vad det innebär att leva med missbruk i familjen och hur viktigt det är att du som anhörig får en möjlighet att i lugn och ro får reflektera över dina känslor. Vår erfarenhet är att ju mer du själv vet, desto mer kan du stötta din anhörige och sätta upp realistiska mål för hur du och din familj ska kunna gå vidare. Vi uppmuntrar därför alla våra patienter att bjuda in sina anhöriga till våra kostnadsfria utbildningar.

Utbildningen innehåller dessa delar:

  • Sjukdomsbegrepp
  • Beroendeutveckling
  • Medberoende, vad är det?
  • Hur kan jag sätta gränser och må bättre?

Under utbildningen utforskar vi tillsammans hur missbruket har påverkat ert familjeliv  och du får möta andra som är i samma situation och utbyta erfarenheter. Vårt anhörigprogram är också öppet för vuxna barn till missbrukare och anhöriga som inte har en familjemedlem i behandling hos oss. I Stockholm arrangeras anhörigprogrammet under två vardagskvällar. I Söderhamn är programmet mer flexibelt upplagt. Åldergräns för anhörigprogrammet är 18 år.