Du är här

ASI-utredningen kartlägger hela klientens livssituation

Vill du ha en övergripande bild av din klients livssituation? Då rekommenderar vi en ASI-utredning. 

Varför ska jag göra en ASI-utredning?

En ASI-utredning hjälper dig att få en övergripande bild av din klients livssituation och hjälper dig att  planera en effektiv behandlingsinsats. 

En ASI-utredning:

  • ökar förutsättningarna för en lyckad rehabiliteringsinsats och varaktig beteendeförändring
  • ger dig ett effektivt verktyg för utvärdering  

ASI är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning som rekommenderas av Socialstyrelsen. 

Vem kan genomgå en ASI-utredning?

Vi rekommenderar denna utredning främst till följande målgrupper:

  • klienter från Kriminalvården och Socialtjänsten
  • klienter som genomgått behandling och där man vill utvärdera insatsen

Hur går en ASI-utredning till?

En ASI-intervju tar cirka två timmar. 

Klientens aktuella livssituation kartläggs och sammanställs i fyra olika livsområden.

Efter intervjun får du och klienten en skriftlig sammanställning av resultatet. 

Redovisningen ger dig en objektiv beskrivning av det aktuella läget och kan användas för uppföljning vid ett senare tillfälle.