Du är här

Chefsutbildning - Alkohol på jobbet

Selfhelps chefsutbildning är skräddarsydd för dig som har personalansvar eller jobbar inom HR. Utbildningen ger dig verktyg att agera i missbruksärenden.

På Selfhelp har vi tjugo års erfarenhet av att jobba med missbruk på arbetsplatsen. Vi vet därför vad som behövs för att behandlingsinsatsen ska bli framgångsrik. Vi lägger stor vikt vid en bra kontakt med arbetsgivaren eftersom vi vet att det ökar förutsättningarna för att behandlingen ska bli framgångsrik.

Ett viktigt inslag i detta samarbete sker i vår chefsutbildning - Alkohol på jobbet.

Chefsutbildningen ger dig en stabil grund att stå på när du tvingas agera i missbruksärenden bland din personal. Du får lära dig mer om hur alkohol- och drogproblem uppstår och hur de kan förebyggas. Vi går igenom vad som händer under behandlingsprocessen och hur du kan agera på ett korrekt och kraftfullt sätt. Du får kunskap om hur en tillfrisknandeprocess går till och hur du som arbetsgivare kan stötta din anställde när han/hon ska återvända till arbetet. Det finns också möjlighet att diskutera aktuella missbruksärenden.

Utbildningen är kostnadsfri för arbetsgivare som har patienter placerade i vår behandling.

Utbildningen innehåller dessa delar:

  • Arbetsgivarens ansvar för att förebygga och rehabilitera alkohol- och drogproblem.
  • Riskbruk, missbruk och beroende.
  • Patientens väg genom behandling, efterbehandling och återfall.
  • Praktiska tips när man hanterar missbruk på arbetsplatsen.