Du är här

Effektiv öppenvårdsbehandling i centrala Stockholm

På Selfhelps öppenvårdsmottagning arbetar vi med patienten i centrum. Vår välutbildade personal tar emot klienter både från arbetslivet och Socialtjänsten. 

Varför ska jag välja Selfhelps öppenvårdsbehandling?

Vi är en liten öppenvårdsmottagning med en hög ambitionsnivå. Vår behandling bygger på 12 stegsmodellen men vi har också integrerat evidensbaserade strategier från KBT och motiverande samtal.  Vi har en av Stockholms mest välutbildade och erfarna personalgrupper.

Vem kan genomgå en öppenvårdsbehandling på Selfhelp?

Vi tar emot patienter med missbruk och/eller beroende av alkohol, narkotika och spel samt deras anhöriga.

Våra patienter remitteras främst från:

  • företagshälsovården
  • arbetslivet
  • Socialtjänsten

Vi tar också emot personer som själva betalar sin behandling.

Hur går vår öppenvårdsbehandling till?

Kärnan i vår behandlingsmodell är 12 stegsbehandling i grupp. Denna kan kombineras med enskilda motiverande samtal eller KBT-samtal.

Vi erbjuder ett flexibelt upplägg med möjlighet till öppenvårdsbehandling på heltid och halvtid, alla dagar i veckan. I genomsnitt är  behandlingstiden 6-8 veckor i grundbehandlingen. Därefter övergår patienten till efterbehandlingen som sker en kväll i veckan under 12 månader. 

Varje patient har en kontaktperson som ansvarar för behandlingsplaneringen och gör täta återkopplingar till remittenten.

För patienter som inte bor på pendlingsavstånd till Stockholm kan vi erbjuda öppenvård på distans. 

Bifogade filer: 
BilagaStorlek
Ikon för PDF Broschyr Selfhelp Öppenvård1.66 MB