Du är här

Efterbehandling - att lära sig leva utan alkohol och droger

Det är i eftervården som patienten lär sig att leva långsiktigt utan alkohol och droger. Vi har därför satsat extra på denna del av behandlingen.

Efter avslutad grundbehandling går patienten vidare till eftervården som löper i 12 månader. 

Selfhelps efterbehandling fokuserar på att hålla motivationen uppe, fortsätta stegarbetet och förebygga återfall. I Stockholm sker vår efterbehandling en eller flera kvällar i veckan. Har man genomgått vår grundbehandling i Söderhamn och bor på annan ort sker eftervården på internat. Efterbehandlingen planeras utifrån individens  behov och innehåller oftast ett tiotal korta vistelser på behandlingshemmet.

 Selfhelps efterbehandling

  • genomförs kvällstid i 12 månader
  • ingår i behandlingspriset
  • leds av utbildade alkohol- och drogterapeuter
  • syftar till att förebygga återfall

Målet med vår efterbehandling är att patienten ska lära sig verktyg för att på egen hand fortsätta sin tillfrisknandeprocess och upprätthålla sin nykterhet och drogfrihet för att öka sin livskvalité. Vi uppmuntrar också att alla våra patienter att delta i AA/NA-möten.

Förutom eftervården bjuder vi in alla våra patienter till återvändardagar som arrangeras fyra gånger per år. Då träffas gamla och nya patienter och utbyter erfarenheter.