Du är här

Helhetsplatser/Utsluss

Helhetsplatser betyder att följa klienterna från ett missbruksliv genom behandling till sysselsättning som praktik, studier eller arbete, till egen ekonomi och eget boende. Detta innebär att klienten kan komma till oss och genomgå behandling tre till sex månader och sedan gå vidare till vår utsluss.

När klienten går över i utsluss sker en prisreducering. Vi har endast fyra exklusiva utslussplatser. Här har vi tillgång till praktikplatser med möjligheter till lönebidragsanställning så att klienten har möjlighet att bli självförsörjande och ta sig ut på bostadsmarknaden. Vi har också samarbete med Bollnäs folkhögskola som har det allmänna kursutbudet, högstadium, högskoleförberedande samt andra påbyggnadskurser. Helhetsgreppet vi tar är att om klienten exempelvis tar ett återfall i utslussfasen tar vi, i den mån det går, ett nytt grepp och gör återfallsprevention. Hen tas sedan tillbaka in i utsluss eller behandling och vi stärker upp det som behövs. Allt detta till det lägre priset som överenskommits.

I utslussfasen kommer hen att sköta mathållningen själv och kommer att, tillsammans med behandlaren, få öva sig i att planera och hålla budget. 

Vi tillhandahåller gymkort på ett gym i Söderhamn.

I utslussfasen görs veckoplaneringar ihop med behandlaren på måndagar och följs upp på fredagar.

Vid helhetsplaceringen sjunker alltså priset och man har fortfarande tillgång till behandlingshemmets alla kraftfulla resurser.