Du är här

Korttidsavdelning

Korttidsavdelningen på Selfhelp Kliniken är en enskild avdelning för medicinsk färdigbehandlade patienter i väntan på fortsatt vård och/eller kommunalt boende. Vi har 13 platser.

Vi tar emot medicinskt färdigbehandlade patienter från Region Gävleborg i väntan på hemgång eller flytt till kommunalt boende. Patientens hemkommun avgör och beslutar när de är beredda att överta det fortsatta ansvaret.

På korttidsboendet arbetar vi med ett individanpassat förhållningssätt. Syftet är att patienten ska behålla sin identitet och behålla eller utveckla sina fysiska funktioner. Personalen utför vardagsrehabiliterande träning och patienterna har möjlighet till aktiviteter och utevistelse.

Under vistelsen har Selfhelp omvårdnadsansvaret men det medicinska ansvaret kvarstår hos den remitterande kliniken. Vi samarbetar med berörda myndigheter, kommuner, organisationer, anhöriga och gode män.
 
Korttidsavdelningen är bemannad dygnet runt med sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.

Vid behov av läkarinsatser under varseltiden tas kontakt med patientens vårdavdelning.

Ansvarig vårdavdelning bekostar patientens läkemedel under vistelsen på Selfhelp Kliniken.

Kontinuerlig omvårdnadsdokumentation utförs av personalen på Selfhelp. En kortare sammanfattning skrivs för vårdtillfället och skickas till remitterande klinik efter patientens utskrivning.