Du är här

Neuropsykiatrisk utredning - identifierar och diagnosticerar psykiatriska problem

Behöver du en kartläggning av din klients symptom vid samsjuklighet? Vår neuropsykiatriska utredning gör det möjligt att skräddarsy behandling och medicinering.

Varför ska jag göra en neuropsykiatrisk utredning?

En neuropsykiatrisk utredning hjälper dig att få en helhetsbild av din klients samsjuklighet och behov av medicinska rehabiliteringsinsatser. Den ger dig också möjligheten att skräddarsy insatserna för att nå bästa effekt.

Vem kan göra en neuropsykiatrisk utredning?

Vi rekommenderar den här typen av utredning främst till följande målgrupp:

  • patienter med misstänkt eller konstaterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • patienter som uppvisar symptom på samsjuklighet som depression, ångest och andra psykiatriska symptom
  • patienter som har svårt att bygga och upprätthålla relationer med andra människor

Hur går en neuropsykiatrisk utredning till?

Den neuropsykiatriska utredningen genomförs under fyra till sex veckor. Intervjutillfällena kan ske inom både öppen- och slutenvård. Under denna process får patienten en möjlighet att beskriva sin egen situation med egna ord. Vår erfarenhet är att detta samtal stärker motivationen och minskar motståndet mot att ta emot hjälp.

Utredningen genomförs av ett team med läkare, psykolog, sjuksköterskor och terapeuter. Resultatet av utredningen redovisas i ett skriftligt utlåtande.  I utlåtandet finns förslag till behandlingsinsats samt medicinering.