Du är här

2020-05-05

Med anledning av Corona

Folkhälsomyndigheten informerar löpande om Coronavirusets i Sverige och vi på Selfhelp kliniken följer med omsorg denna process. Selfhelp klinikens samtliga avdelningar har säkra rutiner och kapacitet för omsorg i rådande situation som samhället står i, vi tar därför emot placeringar löpande och vi fullföljer så klart placeringar som  kommer eller befinner sig på Selfhelp kliniken.

Selfhelp kliniken genomför hämtningar av alla patienter som placeras på vår behandlingsavdelningar. Det innebär att vi hämtar den tilltänkta klienten för inskrivning. I dessa coronatider är denna tjänst extra viktig då allmänna resekommunikationen är en stor oro för många . Vi kan dessutom erbjuda informationssamtal genom Google meet, Skype-samtal eller telefon.

Fler nyheter

2020-05-12

Nyhetsbrev våren 2020

Nu erbjuder vi helhetsplatser på Selfhelpkliniken och Säviq kvinnobehandling
 
Hoppas ni har det så bra ni bara kan i dessa underliga tider. Just nu överskuggar coronaviruset, COVID-19, det mesta i allas vår tillvaro och vi påverkas alla på ett eller annat sätt.   

2020-03-13

Selfhelp klinikens åtgärder med anledning av Coronaviruset

Selfhelp är en del av Team Olivia som har en väl utbyggd organisation och beredskap för kriser som spridningen av Coronaviruset. Team Olivia tar situationen på största allvar. Vi följer noggrant de rekommendationer som de nordiska folkhälsomyndigheterna går ut med för att säkerställa att vi minimerar riskerna för våra kunder, klienter och medarbetare.