Du är här

2020-05-05

Med anledning av Corona

Folkhälsomyndigheten informerar löpande om Coronavirusets i Sverige och vi på Selfhelp kliniken följer med omsorg denna process. Selfhelp klinikens samtliga avdelningar har säkra rutiner och kapacitet för omsorg i rådande situation som samhället står i, vi tar därför emot placeringar löpande och vi fullföljer så klart placeringar som  kommer eller befinner sig på Selfhelp kliniken.

Selfhelp kliniken genomför hämtningar av alla patienter som placeras på vår behandlingsavdelningar. Det innebär att vi hämtar den tilltänkta klienten för inskrivning. I dessa coronatider är denna tjänst extra viktig då allmänna resekommunikationen är en stor oro för många . Vi kan dessutom erbjuda informationssamtal genom Google meet, Skype-samtal eller telefon.

Fler nyheter

Kreativitetens positiva kraft
2020-07-27

Kreativitetens positiva kraft

Coronakrisen begränsar tillvaron för många, inte minst de personer som vi dagligen möter i vår verksamhet. Bristen på mänsklig kontakt riskerar i förlängningen att leda till mental ohälsa.

Det är välbelagt att kreativitet genom skapande har stor positiv påverkan på vårt välbefinnande och kan hjälpa människor genom svåra tider.

Vill du vara med i vårt projekt Kreativ Paus och bidra med ett valfritt kreativt verk? Gå in på www.kreativpaus.com och läs mer.