Du är här

2020-05-12

Nyhetsbrev våren 2020

Nu erbjuder vi helhetsplatser på Selfhelpkliniken och Säviq kvinnobehandling
 
Hoppas ni har det så bra ni bara kan i dessa underliga tider. Just nu överskuggar coronaviruset, COVID-19, det mesta i allas vår tillvaro och vi påverkas alla på ett eller annat sätt.   
Selfhelp & Säviq är en del av Team Olivia som har en väl utbyggd organisation och beredskap för kriser som spridningen av Coronaviruset. Team Olivia tar situationen på största allvar. Vi följer noggrant de rekommendationer som de nordiska folkhälsomyndigheterna går ut med för att säkerställa att vi minimerar riskerna för våra kunder, klienter och medarbetare.

Våra fyra exklusiva nyheter

Pick up:
Vi genomför hämtningar av alla klienter som placeras på våra behandlingsavdelningar. Det innebär att vi hämtar den tilltänkta klienten för inskrivning. I dessa coronatider är denna tjänst extra viktig då allmänna resekommunikationen är en stor oro för många . Vi kan dessutom erbjuda informationssamtal genom Google meet eller Skype samtal eller telefon.

Neuropsykiatriska utredningar:
Då efterfrågan ökar på neuropsykiatriska utredningar har vi beslutat att genomföra utredningar utan extra kostnad vid längre placeringar än 4 månander.
Vi har egen anställd psykiater och läkare att tillgå 24h. Våra leg. sjuksköterskor arbetar dygnets alla timmar, veckans alla dagar.
 
Kombibehandling:
På Selfhelp & Säviq försöker vi på bästa sätt möta klienter och remittenters behov.
Nu kan vi erbjuda våra kommande behandlingsklienter en tidigare start i behandling på vår motivationsavdelning. Det innebär att klienter kan i kombination med avgiftningsmedicin börja sin behandling hos oss till behandlingspris.
 
Helhetsplatser
Det innebär att klienten kan komma till oss och få avgiftning och i samband med den påbörjas behandlingen, allt till behandlingspris. Behandling 3 till 6 månader. När klienten går över i utsluss sker en prisreducering med minst 20%. Vi har endast fyra exklusiva utslussplatser. Här har vi tillgång till praktikplatser med möjligheter till lönebidragsanställning så att klienten har möjligheter att bli självförsörjande och ta sig ut på bostadsmarknaden. Vi har också samarbete med Bollnäs folkhögskola som har det allmänna kursutbudet; högstadium, högskoleförberedande samt andra påbyggnadskurser. Helhetsgreppet vi tar är att om klienten exempelvis har ett återfall i utslussfasen eller i behandlingen, tar vi ett nytt grepp och avgiftar, gör återfallsprevention och hen tas sedan tillbaka in i utsluss eller behandling och stärker upp det som behövs. Allt detta till det lägre utslusspriset som överenskommits.
D.v.s. att vid helhetsplaceringen sjunker priset och man har fortfarande tillgång till behandlingshemmets alla kraftfulla resurser.
 
 
I vår sammanhållande vårdkedja kan vi erbjuda
Abstinensbehandling
Neuropsykiatriska Utredningar
Manualbaserad 12 stegs internatbehandling
Laro Behandling
Kvinnobehandling KBT
Kombibehandling
Helhetsplatser
Eftervård
 
 
 
Säkra gärna din plats i våra topprustade lokaler inför sommaren
 
För ytterligare information besök gärna våra hemsidor www.selfhelp.sewww.saviq.se eller www.vardkedjan.se eller ring oss, så berättar vi mer.
 
Trevlig sommar!
 
Thomas Bolin, behandlingschef tel. 0270-707 85
Katarina Månsson, VD tel. 0270- 706 70

Fler nyheter

Kreativitetens positiva kraft
2020-07-27

Kreativitetens positiva kraft

Coronakrisen begränsar tillvaron för många, inte minst de personer som vi dagligen möter i vår verksamhet. Bristen på mänsklig kontakt riskerar i förlängningen att leda till mental ohälsa.

Det är välbelagt att kreativitet genom skapande har stor positiv påverkan på vårt välbefinnande och kan hjälpa människor genom svåra tider.

Vill du vara med i vårt projekt Kreativ Paus och bidra med ett valfritt kreativt verk? Gå in på www.kreativpaus.com och läs mer.