Du är här

2017-11-06

Selfhelp öppnar LMAB-enhet

Selfhelp i Söderhamn, som är en del av Team Olivia, har beviljats tillstånd av IVO att öppna en enhet för läkemedelsassisterad behandling. Verksamheten utökas därigenom med en kvalitativ behandlingsmetod som också kompletterar Team Olivias koncept ”Vårdkedjan”.

Selfhelp i Söderhamn har beviljats tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att öppna en LMAB-enhet. LMAB står för läkemedelsassisterad behandling och är ett höggradigt evidensbaserat och specialiserat behandlingsprogram för heroin- och opioidberoende. Vid behandlingen används preparat som i likhet med heroin har effekt på opioidsystemet i hjärnan, men som har lång verkningstid och mindre bieffekter än heroinet. Enheten kommer ta emot patienter i nya lokaler i Söderhamn med start under det första kvartalet 2018.
 

– Det psykosociala behandlingsarbetet med dessa individer är oerhört viktigt för att hjälpa dem att komma in i samhället och samtidigt uppleva en ökad livskvalitet. Vi har arbetat med behandling av denna målgrupp sedan 2010 och erfarenheten är att LMAB-patienter som får rätt sorts hjälp, får bättre förutsättningar och en ökad förmåga att förverkliga sina drömmar genom exempelvis studier och arbete, säger Thomas Bolin, Behandlingschef Selfhelp.

– Äntligen kan vi erbjuda en mer kvalitativ behandling för en av de mest utsatta målgrupperna inom missbruk och beroende. Kriterierna för att bli antagna är hårda och svåra för målgruppen att leva upp till ”ute på gatan”. Vår nya enhet ger oss möjlighet till en sammanhållen vårdkedja då vi kan erbjuda inneliggande läkemedelsinsättning av substitutionsmedicin, i direkt anslutning till avslutad avgiftning under övervakning av sjuksköterskor och läkare. Detta minskar risken för återfall, kommenterar Katarina Månsson, VD Selfhelp.

Selfhelp är ett av ett tiotal av Team Olivias dotterbolag, med specialiserad verksamhet inom HVB, familjehem och behandling, som samverkar och erbjuder en sammanhållen vårdkedja för behandling av individer med olika typer av missbruk.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Bolin, Behandlingschef Selfhelp, +46 270 707 85, thomas.bolin@selfhelp.se

Katarina Månsson, VD Selfhelp, +46 270-706 70, katarina.mansson@selfhelp.se

Stefan Lahti, Affärsområdeschef Individ & familj inklusive LSS-boenden, Team Olivia, +46 733 16 03 63, stefan.lahti@teamolivia.se

Informationen finns även på www.vardkedjan.se 

Fler nyheter

2019-05-13

Är du intresserad av abstinensbehandling och behandling parallellt till ett behandlingspris?

På Selfhelp försöker vi på bästa sätt möta klienter och remittenters behov.

Nu kan vi erbjuda våra kommande behandlingspatienter en tidigare start i behandling på vår motivationsavdelning. Det innebär att klienter kan i kombination med avgiftningsmedicin börja sin behandling hos oss till behandlingspris.

Vi har egen anställd psykiater och läkare att tillgå 24h. Våra leg. sjuksköterskor arbetar dygnets alla timmar, veckans alla dagar.

Våra behandlingsavdelningar är:

2019-03-12

SELFHELPDAGEN 2019

INBJUDAN SELFHELPDAGEN 2019-05-17

Välkommen till en inspirerande dag på Selfhelp i Söderhamn

Den här dagen kommer du att få möjlighet att träffa andra placerare och tidigare klienter som bjuder på sin ”behandlingsresa”. Vi kommer också att inspireras av Annie Seel, Rallyprinsessa.

PLATS: Hemmansvägen 7, Norrala

2018-04-23

Selfhelpdagen 30 maj 2018

 Den här dagen vänder sig till dig som tidigare gjort behandling på Selfhelp samt till dig som arbetar med missbruk och beroende.

Under dagen får vi möta 2 brukare som berättar om sin resa i tillfrisknandet.  – Vad har de gjort för förändringar för att lyckas?  -  Hur har stödet från placerare, arbetsgivare, familj och frivilliga organisationer haft betydelse för tillfrisknandet?