Du är här

Selfhelps motivationsprogram - effektiv riskreducering

Om du vill minska din risk för alkoholproblem så är motivationsprogrammet något för dig. I utbildningsform undersöker vi hur man kan förebygga alkoholproblem.

På Selfhelp kan vi erbjuda ett effektivt motivationsprogram som kombinerar enskilda samtal med en två dagars riskreduceringsutbildning. Målsättningen är att minska högriskdrickandet och öka motivationen till förändring. Programmet är speciellt effektiv för människor som ligger i riskzonen för att utveckla alkoholism.

Selfhelps motivationsprogram består av:

  • En tvådagars riskreduceringsutbildning
  • Tre motiverande samtal

Riskreduceringsutbildningen innehåller dessa delar:

  • Hur stor är min genetiska risk för att utveckla alkoholism?
  • Riktlinjer för lågriskbruk
  • Hur stor är risken med min egen alkoholkonsumtion?
  • Beroendeutveckling
  • Förnekelse - varför människor med alkoholism ofta förnekar sitt tillstånd

I utbildningen varvar vi föreläsningar med övningar och gruppdiskussioner. Du inbjuds till att reflektera över dina egna erfarenheter av alkohol och droger och när kursen är avslutad har du utformat ett personligt verktyg som kan hjälpa dig att förebygga problem i framtiden. 

Efter riskreduceringsutbildningen genomförs tre motiverande samtal. I de här samtalen utforskar vi behovet och motivationen till förändring. Med hjälp av kunskaperna från utbildningen utformar vi en personlig riskreduceringsplan. I det tredje och avslutande samtalet undersöker vi tillsammans behovet av fortsatta insatser.