Du är här

Stödboendet Åsen

Stödboendet Åsen ligger i Hässelby villastad, Stockholm. Boendet ligger i lugna kvarter ca 20 min med tunnelbana från Stockholms centrum.

Selfhelps stödboende Åsen riktar sig till män med beroendeproblematik som har kommit en bit i sin behandling och nu är redo att ta nästa steg. Vi är ett boende där trygghet, stabilitet och rutiner skapar ramarna.

Hela människan - hela livet 

Vi arbetar med en helhetssyn där vi ser alla delar i livet som viktiga komponenter för att stärka tillfrisknandet. Vi stöttar bl.a. i:

  • att hitta vägar till självförsörjning genom studier, praktik eller arbete
  • att skapa en meningsfull fritid och ett nyktert socialt sammanhang
  • att återuppbygga hälsosamma familjerelationer
  • att skapa dagliga rutiner för en fungerande vardag
  • att förstå vikten av hälsosam kost och motion
  • att utveckla ett konstruktivt socialt samspel med omgivningen och självkännedom
  • kontakt med myndigheter och organisationer 

Genom individuellt anpassade metoder arbetar vi med den boendes motivation och stärker den egna drivkraften mot en förändrad livssituation. Regelbundna AA- och NA-möten samt täta alkohol- och drogtester bidrar även till nykterheten.

Samverkan - nyckeln till framgång

Vi på Selfhelp arbetar aktivt tillsammans med den boende och remittenten för att få en utveckling och stabilitet i livet som är hållbar över tid. Inflytande, möjlighet till påverkan och ansvar är a och o för en lyckad vistelse hos oss. I genomförandeplanen sätter vi upp korta och långa målsättningar utifrån individens behov. Varje boende har en kontaktperson som ansvarar för uppföljning av genomförandeplanen och återkoppling till remittenten.  

Kombinationslösningar 

Kontinuitet och stabilitet är viktiga ingredienser i ett tillfrisknande. På Selfhelp finns det möjlighet att kombinera stödboendet med öppenvårdsbehandling, eftervårdsbehandling eller enskilda samtal. Vi har även tillgång till avgiftning och internatbehandling. Vi ser positivt på en långsiktig planering där varje individ till fullo kan fokusera på sitt tillfrisknande. 

För mer information kontakta: Josefin Lydén, verksamhetschef
josefin.lyden@selfhelp.se, tel: 08-667 10 10

Ladda ner vår broschyr: 
BilagaStorlek
PDF icon Broschyr Selfhelp Stödboende1.22 MB