Du är här

Utbildning i beroendelära för yrkesverksamma

Möter du personer med beroende i ditt arbete och känner ett behov av en fördjupningskurs? Då rekommenderar vi Selfhelps utbildning i beroendelära.

På Selfhelp har vi tjugo års erfarenhet av att hjälpa människor att tillfriskna. Vi vet att en av de viktigaste faktorerna för vårt kvalitetsarbete är att vi ständigt håller oss á jour med kunskapsutvecklingen inom området. Vi är därför stolta över att kunna bjuda in till:

Den här utbildningen är utformad för dig som möter personer med beroende i ditt dagliga arbete. Syftet med kursen är att ge dig en en fördjupad och sammanhängande kunskap inom ämnesområdet. I  kursen får lära dig mer om hur alkohol- och drogproblem uppstår och hur de kan förebyggas. Vi går igenom beroendeutvecklingen och hur man tidigt kan upptäcka symptom. Tillsammans utforskar vi olika effektiva metoder och förhållningssätt inom utredning och behandling.  Efter avslutad kurs kommer du att ha en stabil grund att stå på när du möter människor med alkohol-  och drogproblem. 

Ur innehållet:

  • Termer och begrepp
  • Diagnosticering och utredning av beroendetillstånd
  • Diagnosmanualerna ICD-10 och DSM 5
  • Beroendeutveckling
  • Symptom och tecken
  • Spel och spelberoende
  • Läkemedel och läkemedelsberoende
  • Familjedynamik och beroendetillstånd
  • Effektiva preventions- och behandlingsmetoder