Du är här

Beroendebehandling med läkemedel

På Selfhelp i Söderhamn kan vi erbjuda en unik kombination av läkemedelsassisterad behandling och 12 stegsprogram. 

På Selfhelp i Söderhamn erbjuder vi läkemedelsassisterad tolvstegsbehandling.

Patienter med ADHD och ADD får medicinera under behandlingstiden.

På Selfhelp i Söderhamn tar vi emot klienter som är beroende av opiater och som är med i ett substitutionsprogram i sin hemkommun.

I den läkemedelsassisterade underhållsbehandlingen ingår:

  • manualbaserad 12 stegsbehandling
  • återfallsprevention
  • färdighetsträning med målet att patienten ska kunna göra en varaktig beteendeförändring

Behandlingen sker i enlighet med WHO:s rekommendationer och Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2004:8). Denna behandlingsform kräver täta kontakter med remittenten och klienters beroendeklinik och en ständig utvärdering av behandlingsplanen.