Du är här

Neuropsykiatrisk utredning - identifierar och diagnostiserar psykiatriska problem

Behöver du en kartläggning av din klients symptom vid samsjuklighet? Vår neuropsykiatriska utredning gör det möjligt att skräddarsy behandling och medicinering.

Varför ska jag göra en neuropsykiatrisk utredning?

En neuropsykiatrisk utredning hjälper dig att få en helhetsbild av din klients samsjuklighet och behov av medicinska rehabiliteringsinsatser. Den ger dig också möjligheten att skräddarsy insatserna för att nå bästa effekt.

Vem kan göra en neuropsykiatrisk utredning?

Vi rekommenderar den här typen av utredning främst till följande målgrupp:

  • klienter med misstänkt eller konstaterad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • klienter som uppvisar symptom på samsjuklighet som depression, ångest och andra psykiatriska symptom
  • klienter som har svårt att bygga och upprätthålla relationer med andra människor

Utredningen genomförs av ett team med psykiater, psykolog, sjuksköterskor och terapeuter. Resultatet av utredningen redovisas i ett skriftligt utlåtande.  I utlåtandet finns förslag till behandlingsinsats samt ev. medicinering.