Du är här

Effektiv missbruksbehandling i både öppen- och slutenvård

På Selfhelp i Söderhamn har vi vår internatbehandling som bygger på tolvstegsprogrammet och KBT, med 42 slutenvårdsplatser.

Vi drar nytta av den lilla organisationens möjlighet till personligt bemötande samtidigt som vi kan erbjuda flexibilitet och olika behandlingsformer.

Vår verksamhet genomsyras av respekt för patienten. Vi tror att varje person har den inneboende kraften att förändra sitt eget liv i en positiv riktning.

På Selfhelp:

  • sätter vi alltid patienten i centrum
  • kan vi erbjuda utbildning och fortbildning inom missbruksområdet
  • erbjuder vi flexibla och kostnadseffektiva lösningar
  • kan vi erbjuda en heltäckande vårdkedja