Du är här

Effektiv missbruksbehandling i både öppen- och slutenvård

På Selfhelp kan vi erbjuda en heltäckande vårdkedja, från abstinensbehandling och utredning till behandling i öppen- och slutenvård samt utslussningsmöjligheter.

I Stockholm har vi vår öppenvårdsbehandling och efterbehandling flera kvällar i veckan.

I Söderhamn har vi vår internatbehandling. Vi har även en abstinensbehandling, bemannad dygnet runt.  

All vår behandling bygger på tolvstegsprogrammet.

Vi drar nytta av den lilla organisationens möjlighet till personligt bemötande samtidigt som vi kan erbjuda flexibilitet och olika behandlingsformer

I Stockholm kan vi erbjuda vår öppenvårdsbehandling . I Söderhamn finns vårt behandlingshem med 42 slutenvårdsplatser.

All vår behandling är evidensbaserad och bygger på 12-stegsprogrammet. Vår verksamhet genomsyras av respekt för patienten. Vi tror att varje person har den inneboende kraften att förändra sitt eget liv i en positiv riktning.

På Selfhelp:

  • sätter vi alltid patienten i centrum
  • kan vi erbjuda utbildning och fortbildning inom missbruksområdet
  • erbjuder vi flexibla och kostnadseffektiva lösningar
  • kan vi erbjuda en heltäckande vårdkedja