Du är här

Vår övertygelse

Selfhelp – en unik kombination av evidens och hjärta.

Vår övertygelse är att varje människa har en inneboende kraft att förändra sitt eget liv.

På Selfhelp har vi lång erfarenhet av att möta människor med allvarliga missbruksproblem. Några av oss har också en personlig erfarenhet av att leva med beroende. Varje dag möter vi människor som blivit uträknade eller själva gett upp hoppet om sig själva. Vi ser dem utmana sina egna gränser och växa som individer. Denna erfarenhet utgör grunden i vår övertygelse om att det går att tillfriskna även från de mest allvarliga alkohol- och drogproblem.

Vårt jobb är att på bästa sätt stödja patientens egen förändringsprocess. Målet är att patienten ska uppleva en ökad livskvalitet och känna att livet är meningsfullt.

Vårt företags kärnvärden är empati, kreativitet och integritet. Vår vision är att dessa ska genomsyra vår verksamhet och vår roll som arbetsgivare. Vi vill att vårt företag ständigt utvecklas för att bättre kunna möta kundens unika behov.