Du är här

Behandling

På vårt behandlingshem arbetar vi med vårat manualbaserade tolvstegsprogram. Denna kan kombineras med enskilda motiverande samtal eller KBT-samtal.

Vi är ett av Sveriges äldsta behandlingshem.

Vem kan genomgå behandling på Selfhelp i Söderhamn?

På Selfhelp i Söderhamn kan vi snabbt ta emot klienter som har ett ohanterligt liv pga sitt missbruk och/eller i behov av behandling. Vi tar emot klienter från hela landet som är beroende av alkohol, narkotika, läkemedel och spel. Många av våra klienter stannar hos oss under flera månader.

Vi tar emot klienter från:

  • Socialtjänsten
  • Kriminalvården
  • Arbetslivet
  • Privatpersoner

Våra lokaler är handikappanpassade.

Hos oss är både män och kvinnor välkomna.

Behandlingstiden i vår grundbehandling är från 5 veckor. Vid behov kan vi också erbjuda förlängd behandling upp till 12 månader. Målgruppen för denna behandling är främst patienter från Kriminalvården och Socialtjänsten som har komplexa problembilder och samsjuklighet.

Helhetsplatser/ utslussboende

Helhetsplatser betyder att följa klientenerna från ett missbruksliv genom behandling till sysselsättning som praktik/studier/arbete, egen ekonomi och eget boende.
Det innebär att klienten kan komma till oss och påbörjas behandlingen,  3 till 6 månader. När klienten går över i utsluss sker en prisreducering. Vi har endast fyra exklusiva utslussplatser.

Här har vi tillgång till praktikplatser med möjligheter till lönebidragsanställning så att klienten kan bli självförsörjande och ta sig ut på bostadsmarknaden. Vi har också samarbete med Bollnäs folkhögskola som har det allmänna kursutbudet; högstadium, högskoleförberedande samt andra påbyggnadskurser. Helhetsgreppet vi tar är att om klienten exempelvis tar ett återfall i utslussfasen eller i behandlingen, tar vi ett nytt grepp och gör återfallsprevention och hen tas sedan tillbaka in i utsluss eller behandling och stärker upp med det som behövs. 
D.v.s. vid helhetsplaceringen har man fortfarande tillgång till behandlingshemmets alla kraftfulla resurser.