Du är här

Behandling

På vårt behandlingshem arbetar vi med vårat manualbaserade tolvstegsprogram. Denna kan kombineras med enskilda motiverande samtal eller KBT-samtal.

Vi är ett av Sveriges äldsta behandlingshem.

Vem kan genomgå behandling på Selfhelp i Söderhamn?

På Selfhelp i Söderhamn kan vi snabbt ta emot klienter som har ett ohanterligt liv pga sitt missbruk och/eller i behov av behandling. Vi tar emot klienter från hela landet som är beroende av alkohol, narkotika, läkemedel och spel. Många av våra klienter stannar hos oss under flera månader.

Vi tar emot klienter från:

  • Socialtjänsten
  • Kriminalvården
  • Arbetslivet
  • Privatpersoner

Våra lokaler är handikappanpassade.

Hos oss är både män och kvinnor välkomna.

Behandlingstiden i vår grundbehandling är från 5 veckor. Vid behov kan vi också erbjuda förlängd behandling upp till 12 månader. Målgruppen för denna behandling är främst patienter från Kriminalvården och Socialtjänsten som har komplexa problembilder och samsjuklighet.