Du är här

Vår historia

På Selfhelp har vi lång erfarenhet av arbeta med missbruksproblem. Vår vision är behandla och sprida kunskap om drogproblem och behandling i Sverige.

Selfhelps verksamhet grundades 1992 av Kent Nordberg. Inriktningen på verksamheten var då utbildning och handledning inom missbruksområdet. I i slutet av nittiotalet växte sedan verksamheten för att också omfatta behandlingsverksamhet. Kent Nordberg och Anne Granholm startade 1999 upp vår öppenvårdsverksamhet i Stockholm, Selfhelpgruppen. De hade träffats inom ALNA och ville utveckla en småskalig öppenvårdsverksamhet med fokus på arbetslivet.

Samma år övergick det kommunala behandlingshemmet Glössbo, utanför Söderhamn, i privat regi. Den nya ägaren, Hans Korselius, kom tillsammans med Kent Nordberg att skapa behandlingshemmet Selfhelpkliniken. 

Under åren har de två behandlingsenheterna kommit allt närmare varandra. Vi har utvecklat ett arbetssätt som ser till patientens behov. Från 2012 jobbar vi gemensamt under namnet Selfhelp.

I februari 2014 inleddes en ny spännande utvecklingsfas för oss på Selfhelp. Vi fick då vi en ny ägare, Team Olivia.