Du är här

Vår historia

På Selfhelp har vi lång erfarenhet av arbeta med missbruksproblem. Vår vision är behandla och sprida kunskap om drogproblem och behandling i Sverige.

Selfhelps verksamhet grundades 1992 av Kent Nordberg. Inriktningen på verksamheten var då utbildning och handledning inom missbruksområdet. I i slutet av nittiotalet växte sedan verksamheten för att också omfatta behandlingsverksamhet. Kent Nordberg och Anne Granholm startade 1999 upp vår öppenvårdsverksamhet i Stockholm, Selfhelpgruppen. De hade träffats inom ALNA och ville utveckla en småskalig öppenvårdsverksamhet med fokus på arbetslivet.

Samma år övergick det kommunala behandlingshemmet Glössbo, utanför Söderhamn, i privat regi. Den nya ägaren, Hans Korselius, kom tillsammans med Kent Nordberg att skapa behandlingshemmet Selfhelpkliniken.