Du är här

2019-05-13

Är du intresserad av abstinensbehandling och behandling parallellt till ett behandlingspris?

På Selfhelp försöker vi på bästa sätt möta klienter och remittenters behov.

Nu kan vi erbjuda våra kommande behandlingspatienter en tidigare start i behandling på vår motivationsavdelning. Det innebär att klienter kan i kombination med avgiftningsmedicin börja sin behandling hos oss till behandlingspris.

Vi har egen anställd psykiater och läkare att tillgå 24h. Våra leg. sjuksköterskor arbetar dygnets alla timmar, veckans alla dagar.

Våra behandlingsavdelningar är:

  • Motivation- & Abstinensbehandling (ingen åldersgräns) = 14 platser
  • Läkemedelsbehandlade klienter- LMAB avd = 19 platser.

       Vi är också behjälplig med insättning av substitutionsmedicin här på Selfhelp

  • Primärbehandling Manualbaserad 12-stegsavd. = 26 platser.

Då vi samverkar med andra aktörer inom Vårdkedjan har vi alltid möjlighet i samverkan med remittent att öka/ minska vårdinsatserna när behov uppstår.

I vår sammanhållande vårdkedja kan vi erbjuda

Abstinensbehandling

Neuropsykiatriska Utredningar

Manualbaserad 12 stegs internatbehandling

Kvinnobehandling KBT

Öppenvårdsbehandling

Kombibehandlingar

Utslussplatser/Stödboende
 

Säkra gärna din plats idag!

För ytterligare information besök gärna vår hemsida www.selfhelp.se eller www.vardkedjan.se eller ring oss, så berättar vi mer.

Thomas Bolin, behandlingschef tel. 0270-707 85

Katarina Månsson, vd tel. 0270- 706 70

Fler nyheter

2019-11-11

Inbjudan Selfhelpdagen 29 maj 2020

Välkommen till en inspirerande dag på Selfhelp i Söderhamn.

Den här dagen kommer du att få möjlighet att träffa andra placerare och tidigare klienter som bjuder på sin "behandlingsresa". Vi kommer också att få reflektera över och inspiereras av Marie Gelhaars föreläsning "När brustna hjärtan läker".

2019-03-12

SELFHELPDAGEN 2019

INBJUDAN SELFHELPDAGEN 2019-05-17

Välkommen till en inspirerande dag på Selfhelp i Söderhamn

Den här dagen kommer du att få möjlighet att träffa andra placerare och tidigare klienter som bjuder på sin ”behandlingsresa”. Vi kommer också att inspireras av Annie Seel, Rallyprinsessa.

PLATS: Hemmansvägen 7, Norrala