Du är här

2019-05-13

Är du intresserad av abstinensbehandling och behandling parallellt till ett behandlingspris?

På Selfhelp försöker vi på bästa sätt möta klienter och remittenters behov.

Nu kan vi erbjuda våra kommande behandlingspatienter en tidigare start i behandling på vår motivationsavdelning. Det innebär att klienter kan i kombination med avgiftningsmedicin börja sin behandling hos oss till behandlingspris.

Vi har egen anställd psykiater och läkare att tillgå 24h. Våra leg. sjuksköterskor arbetar dygnets alla timmar, veckans alla dagar.

Våra behandlingsavdelningar är:

  • Motivation- & Abstinensbehandling (ingen åldersgräns) = 14 platser
  • Läkemedelsbehandlade klienter- LMAB avd = 19 platser.

       Vi är också behjälplig med insättning av substitutionsmedicin här på Selfhelp

  • Primärbehandling Manualbaserad 12-stegsavd. = 26 platser.

Då vi samverkar med andra aktörer inom Vårdkedjan har vi alltid möjlighet i samverkan med remittent att öka/ minska vårdinsatserna när behov uppstår.

I vår sammanhållande vårdkedja kan vi erbjuda

Abstinensbehandling

Neuropsykiatriska Utredningar

Manualbaserad 12 stegs internatbehandling

Kvinnobehandling KBT

Öppenvårdsbehandling

Kombibehandlingar

Utslussplatser/Stödboende
 

Säkra gärna din plats idag!

För ytterligare information besök gärna vår hemsida www.selfhelp.se eller www.vardkedjan.se eller ring oss, så berättar vi mer.

Thomas Bolin, behandlingschef tel. 0270-707 85

Katarina Månsson, vd tel. 0270- 706 70

Fler nyheter

2020-05-12

Nyhetsbrev våren 2020

Nu erbjuder vi helhetsplatser på Selfhelpkliniken och Säviq kvinnobehandling
 
Hoppas ni har det så bra ni bara kan i dessa underliga tider. Just nu överskuggar coronaviruset, COVID-19, det mesta i allas vår tillvaro och vi påverkas alla på ett eller annat sätt.   

2020-05-05

Med anledning av Corona

Folkhälsomyndigheten informerar löpande om Coronavirusets i Sverige och vi på Selfhelp kliniken följer med omsorg denna process. Selfhelp klinikens samtliga avdelningar har säkra rutiner och kapacitet för omsorg i rådande situation som samhället står i, vi tar därför emot placeringar löpande och vi fullföljer så klart placeringar som  kommer eller befinner sig på Selfhelp kliniken.