Du är här

Slutenvård

På vårt behandlingshem arbetar vi med vårat manualbaserade tolvstegsprogram. Vi är ett av Sveriges största behandlingshem och har en egen abstinensavdelning.

Vem kan genomgå behandling på Selfhelp i Söderhamn?

På Selfhelp i Söderhamn kan vi snabbt ta emot klienter som fortfarande är aktiva i sitt missbruk och/eller i behov av behandling. Vi tar emot klienter från hela landet som är beroende av alkohol, narkotika, läkemedel och spel. Många av våra patienter stannar hos oss under flera månader.

Vi tar emot klienter från:

  • Socialtjänsten
  • Kriminalvården
  • Arbetslivet

Våra lokaler är handikappanpassade.

Hur går vår internatbehandling till?

Vårt behandlingsprogram bygger på ett manualbaseradt tolvstegsprogram.

I våra behandlingsgrupper blandas män och kvinnor, men boendet sker på separata avdelningar.

En genomsnittlig behandlingstid i vår grundbehandling är fem veckor. Vid behov kan vi också erbjuda förlängd behandling upp till 12 månader. Målgruppen för denna behandling är främst patienter från Kriminalvården och Socialtjänsten som har komplexa problembilder och samsjuklighet.

Vi har också utslussboende.