Om oss

Selfhelp är ett privat kunskapsföretag inom beroendevården. Vi erbjuder en heltäckande vårdkedja från öppenvård till slutenvård.

Hjärtat i vårt företag ligger i det dagliga mötet med patienterna. Vi jobbar endast med evidensbaserade metoder och följer noga forskningsutvecklingen inom vårt ämnesområde.